וושינגטון 25 ת"א

פרויקט קומבנציה הריסה ובניה

בניין ישן 6 יחידות יהרס ויבנה בניין חדש עם מסחר ו 18 יחידות דיור

אדריכל

אדריכל

שיח אדריכלים

עו"ד יזם

עו"ד יזם

אבן הר

שותף

שותף

אדריכל

סטטוס

תהליך רישוי

סגירת תפריט